Ceník nehrazených výkonů - Mudr Šrámková Plzeň

Léčím prakticky s.r.o.
         
MUDr.   Pavla Cibulková,
všeobecná praktická lékařka
           
Masarykova   62,  312 00 Plzeň                   Ordinační hodiny
tel: +420 373 724 298, tel: +420 720 119 303
          
  

Léčím prakticky s.r.o.
         
MUDr.   Pavla Šrámková, všeobecná praktická lékařka
            
Masarykova   62,  312 00 Plzeň                   Ordinační hodiny
tel: +420 373 724 298, tel: +420 720 119 303
email: ordinace@lecimprakticky.cz
          
  

Přejít na obsah

Ceník nehrazených výkonů

Pro pacienty
Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
tj. výkonů nesledujících léčebný cíl. Jde o výkony prováděné v zájmu fyzických či právnických osob Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Úkon:
Cena:
Výpis ze zdravotní dokumentace
250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace náročnější
300 Kč
Vyšetření pracovnělékařských služeb – (prohlídky kategorie práce I)
600 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz
600 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz
600 Kč
Zdravotní průkaz potravináře, profesní průkazy
500 Kč
Vyšetření pro sportovní organizaci a sportovní akce
500 Kč
Administrativní činnost
150 až 300 Kč
dle rozsahu
Formulář a potvrzení pro účely umístění do zařízení sociální péče
300 Kč
Komplexní předoperační vyšetření pro samoplátce
600 Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči u samoplátce včetně sepsání návrhu
600 Kč
Lékařská zpráva na vlastní žádost
300 Kč
Zpracování formuláře pro komerční pojištění
400 Kč
Bodové ohodnocení úrazu
350 Kč
Potvrzení o způsobilosti ke studiu
150 Kč
Aplikace vakcíny (Aktuální ceník očkovacích látek je k dispozici v ordinaci)
200 Kč
Administrativa s PN na žádost pacienta (změna pobytu a vycházek)
30 Kč
Nahlížení do zdravotní dokumentace (přítomnost personálu za každých započatých 15 minut)
250 Kč
Aplikace injekce na žádost pacienta
20 Kč
CRP, INR, TOKS na vlastní žádost
200 Kč
Vyšetření na vlastní žádost – ČR, EU
1,50.- Kč/bod
Vyšetření na vlastní žádost – mimo EU
4,00.- Kč/bod
Kopie A4
3 Kč
Uvedené ceny jsou platné od 1.3.2020
Léčím prakticky s.r.o.
verze webu : 2.3.0 @ 2020. Všechna práva na loga a design vyhrazena.
Návrat na obsah