Ceník nehrazených výkonů - Mudr Šrámková Plzeň

Léčím prakticky s.r.o.
         
MUDr.   Pavla Cibulková,
všeobecná praktická lékařka
           
Masarykova   62,  312 00 Plzeň                   Ordinační hodiny
tel: +420 373 724 298, tel: +420 720 119 303
          
  

Léčím prakticky s.r.o.
         
MUDr.   Pavla Šrámková, všeobecná praktická lékařka
            
Masarykova   62,  312 00 Plzeň                   Ordinační hodiny
tel: +420 373 724 298, tel: +420 720 119 303
email: ordinace@lecimprakticky.cz
          
  

Přejít na obsah

Ceník nehrazených výkonů

Pro pacienty
Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
tj. výkonů nesledujících léčebný cíl. Jde o výkony prováděné v zájmu fyzických či právnických osob.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Úkon:
Cena:
Expresní příplatek za jakýkoli admin. výkon (zpracování do 24 hodin)
300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace náročnější
400 Kč
Vyšetření pracovnělékařských služeb – (prohlídky kategorie práce I)
700 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz
700 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz
700 Kč
Zdravotní průkaz potravináře, profesní průkazy
500 Kč
Vyšetření pro sportovní organizaci a sportovní akce
600 Kč
Administrativní činnost ( dle rozsahu )
150 až 400 Kč
Formulář a potvrzení pro účely umístění do zařízení sociální péče
350 Kč
Komplexní předoperační vyšetření pro samoplátce
700 Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči u samoplátce včetně sepsání návrhu
700 Kč
Lékařská zpráva na vlastní žádost ( dle rozsahu )
300 až 400 Kč
Zpracování formuláře pro komerční pojištění ( dle zozsahu )
400 Kč až 700 dle rozsahu
Bodové ohodnocení úrazu
400 Kč
Potvrzení o způsobilosti ke studiu
200 Kč
Aplikace vakcíny (Aktuální ceník očkovacích látek je k dispozici v ordinaci)
250 Kč
Administrativa s PN na žádost pacienta (změna pobytu a vycházek)
50 Kč
Nahlížení do zdravotní dokumentace (příprava dokumentace a následná přítomnost personálu za každých započatých 15 minut)300 Kč
Aplikace injekce na žádost pacienta
30 Kč
CRP, INR, TOKS na vlastní žádost
250 Kč
Antigenní test na vlastní žádost
200 Kč
Vyšetření na vlastní žádost – ČR, EU
1,50.- Kč/bod
Vyšetření na vlastní žádost – mimo EU
4,00.- Kč/bod
Kopie A4 jednostranná4 Kč
Uvedené ceny jsou platné od 1.5.2022
Zpracoval: Léčím prakticky s.r.o.
Ceník vychází z cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU ze dne 10.12.2019 o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb.
Léčím prakticky s.r.o.
verze webu : 2.3.1 @ 2020. Všechna práva na loga a design vyhrazena.
Návrat na obsah